Wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych – Nabór II, ścieżka A (03.06.2022 r.)

Aktualizacja na dzień 03.06.2022 r.