Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych ścieżka A i B – Nabór II

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych – Nabór II, ścieżka A i B
Aktualizacja na dzień 05.04.2022 r.