Wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych – Nabór II, ścieżka A