Wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych skierowanych do negocjacji Nabór II – ścieżka A i B