Wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych skierowanych do negocjacji – Nabór II, ścieżka A