Wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych w tym skierowanych do negocjacji Nabór I – ścieżka A

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków właściwych w tym skierowanych do negocjacji Nabór I – ścieżka A