Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych – Nabór I

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych – Nabór I (stan na dzień 3.12.2021 r.).