Zaktualizowane wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych ze ścieżki A w naborze I

Szanowni Państwo,
przedstawiamy zaktualizowaną listę z wynikami oceny merytorycznej wniosków wstępnych w ramach Naboru I – Ścieżka A.

Wyniki oceny merytorycznej – Ścieżka A – Nabór I – Aktualizacja na dzień 12.10.2021 r.