Zamknięty drugi nabór wniosków – podsumowanie.

Drugi nabór wniosków w ramach projektu Dostępna Szkoła został zamknięty 31 maja. Zgłoszonych zostało 124 wnioski, z czego zdecydowana większość, bo aż 104 – w ramach ścieżki A, przez organy prowadzące szkoły z gmin poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

Obecnie trwa ocena formalna wniosków, po której nastąpi ocena merytoryczna. O jej wynikach będziemy informować na bieżąco na naszym profilu FB oraz na stronie projektu.