Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC)

Znajdź interesujący Cię temat

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC) to wszelkie sposoby umożliwiające osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie komunikatów.