Dostęp alternatywny

Znajdź interesujący Cię temat

Sposób zapewnienia dostępu do infrastruktury czy usług osobie ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o zapewnianiu dostępności. Dostęp alternatywny stosowany jest w wyjątkowych przypadkach, w których, ze względów technicznych lub prawnych, nie ma możliwości zapewnienia dostępności z wykorzystaniem rozwiązań zgodnych z zasadami uniwersalnego projektowania bądź wdrożenia racjonalnych usprawnień.

Dostęp alternatywny obejmuje w szczególności zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami: wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub wprowadzenie takiej organizacji podmiotu, która umożliwi realizację potrzeb osoby w niezbędnym dla niej zakresie.