Przestrzeń szkoły

Znajdź interesujący Cię temat

W ramach standardu architektonicznego MDS rozumiana jest jako fizyczne miejsce: budynek szkolny i tereny okołoszkolne, stanowiące obszar, w którym następuje uczenie się, wychowanie, odpoczynek i inne aktywności.

W ramach standardu edukacyjno-społecznego MDS rozumiana jako ogół oddziaływań podejmowanych przez szkołę w celu realizacji funkcji edukacyjnych, kształtujących, opiekuńczych i wychowawczych.