Instrukcja dotycząca wypełniania załącznika – Lista standardów

Komunikat dotyczący przygotowywania i podpisywania pliku Wniosku wstępnego w ramach II naboru.

Komunikat dotyczący procedury rekrutacyjnej wniosków wstępnych w ramach II naboru.

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu drugiego naboru wniosków

Rekrutacja wniosków właściwych w ramach I naboru – komunikat dla podmiotów uczestniczących

Komunikat w sprawie naboru wniosków właściwych dla podmiotów uczestniczących w I edycji rekrutacji do projektu Dostępna Szkoła

Jak aplikować do projektu? Czym jest Model Dostępnej Szkoły? Zapraszamy na webinaria w ramach drugiego naboru wniosków!

Startuje drugi nabór w projekcie Dostępna Szkoła. Publikujemy ogłoszenie o naborze.

Aktualizacja części dokumentacji finansowej