Prezentujemy zaktualizowane Harmonogramy wsparcia w ramach I i  II naboru wniosków w projekcie Dostępna Szkoła.

28.10.2021

Aktualizacja na dzień 19.10.2021 r.

Prezentujemy zaktualizowane Harmonogramy wsparcia w ramach I i  II naboru wniosków w projekcie Dostępna Szkoła.

Aktualizacja na dzień 19.10.2021 r.

Aktualizacja na dzień 12.10.2021 r.

Aktualizacja na dzień 12.10.2021 r.

Aktualizacja harmonogramu audytów – nabór I

Aktualizacja uwzględnia dodatkowe organy prowadzące szkoły z listy rezerwowej.

aktualizacja 06.09.2021

31 sierpnia w Wieluniu podpisana została umowa grantowa rozpoczynająca proces dostosowania dwóch szkół do standardów dostępności zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły.