W związku ze zidentyfikowanymi przypadkami niejednolitego stosowania zasad prezentowania w Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych, a następnie rozliczania w Sprawozdaniach cząstkowych operacji związanych z dostawami sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Dostępna szkoła”, uprzejmie informujemy…

Prezentujemy zaktualizowane Harmonogramy wsparcia w projekcie
– Aktualizacja 12.07.2022 r.

Organizowanie wyjść i innych zajęć integrujących uczniów może być wydatkiem ponoszonym w testowaniu standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”.

Aktualizacja: 07.06.2022

Aktualizacja: 03.06.2022

Prezentujemy zaktualizowane Harmonogramy wsparcia w projekcie

Organizowanie wyjść i innych zajęć integrujących uczniów może być wydatkiem ponoszonym w testowaniu standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”.

Aktualizacja: 05.04.2022

Aktualizacja na dzień 01.04.2022 r.

Aktualizacja: 24.03.2022