Aktualizacja harmonogramu audytów – nabór I

Aktualizacja uwzględnia dodatkowe organy prowadzące szkoły z listy rezerwowej.

aktualizacja 06.09.2021

31 sierpnia w Wieluniu podpisana została umowa grantowa rozpoczynająca proces dostosowania dwóch szkół do standardów dostępności zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły.

aktualizacja 08.09.2021

aktualizacja 23.08.2021

Prezentujemy zaktualizowany harmonogram audytów dostępności szkół w okresie sierpień-wrzesień 2021.

aktualizacja 11.08.2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH