Ostatnie poprawki, uzgodnienia, doprecyzowania. Cała dokumentacja projektu, szczegółowe kryteria, procedury i regulaminy czekają na ostateczną akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt Dostępna Szkoła startuje już niebawem.

O projekcie Dostępna Szkoła w audycji popołudniowej Programu I Polskiego Radia.

NIEPEŁNOSPRAWNI.PL: Szkoła dla wszystkich. Projekt pomoże dzieciom ze specjalnymi potrzebami

Polska szkoła musi być szkołą dostępną. O diagnozie potrzeb i projekcie Dostępna Szkoła na portalu Edunews.pl

Związek Gmin Wiejskich RP: Startuje projekt Dostępna Szkoła

PULS PODKARPACIA o projekcie Dostępna Szkoła, dzięki któremu szkoły (samorządy) będą mogły starać się o dofinansowanie na poprawienie dostępności

Powstaje model szkoły dostępnej. Dr Ratajczak-Szponik z Politechniki Wrocławskiej pomaga go tworzyć

Ilustracja, ołówek i temperówka na notatniku

Chcąc zapewnić Państwu dostęp do bieżących informacji dotyczących projektu Dostępna Szkoła, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram działań projektowych oraz planowane działania w najbliższym czasie.

ilustracja, Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

4 października 2019 r., w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „Dostępna szkoła”.