Aktualizacja 30.03.2023 r.

WIZYTY MONITORINGOWE – OBSZAR ARCHITEKTONICZNY I TECHNICZNY

STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2023

Harmonogram wizyt monitorujących ogólnych w projekcie Dostępna szkoła w okresie od marca do czerwca 2023

Prezentujemy zaktualizowany Harmonogram wsparcia w projekcie –
luty 2023

W I naborze wniosków na dodatkowe dofinansowanie złożono 13 wniosków na kwotę 4 786 564,06 PLN.

ilustracja do komunikatu - kartka papieru z tekstem

Przesunięcie terminu II naboru wniosków o dodatkowe dofinansowanie na termin 9 lutego – 6 marca 2023 r.

Wydłużenie terminów oraz zwiększenie alokacji środków w bieżącym naborze

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać do dnia 13 stycznia 2023 r.

Zespół projektu „Dostępna Szkoła” ogłasza nabór wniosków na dodatkowe dofinansowanie do grantów na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły.

W związku z licznymi pytaniami o spełnienie obowiązku wynikającego z zapisu par 2 pkt.13 umowy o powierzenie grantu a dotyczącego informowania o grancie otrzymanym w ramach projektu „Dostępna szkoła” poniżej zamieszczamy przykładowe wzory informacji, które mogą być wykorzystane:

Prezentujemy zaktualizowany Harmonogram wsparcia w projekcie –
wrzesień 2022