aktualizacja 08.09.2021

aktualizacja 23.08.2021

Prezentujemy zaktualizowany harmonogram audytów dostępności szkół w okresie sierpień-wrzesień 2021.

aktualizacja 11.08.2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych

Nowe wzorce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz instrukcje ułatwiające prace nad dokumentami

Alokacja dedykowana organom prowadzącym w ścieżce A wyniesie nie mniej niż 34 650 000 zł!