Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych

Wyniki oceny formalnej wniosków właściwych.

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Instrukcja dotycząca wypełniania załącznika – Lista standardów

Komunikat dotyczący przygotowywania i podpisywania pliku Wniosku wstępnego w ramach II naboru.

Komunikat dotyczący procedury rekrutacyjnej wniosków wstępnych w ramach II naboru.

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu drugiego naboru wniosków