2. Obszar dostępności terenów sportowych i rekreacyjnych

Spis treści

2.1. Zagospodarowanie terenu

2.1.1 Wszystkie tereny zewnętrzne dostosowane są tak, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły korzystać z urządzeń i boisk w sposób zapewniający im bierne i czynne uczestnictwo w zawodach sportowych [patrz: rysunek 5].

2.1.2. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły uwzględnia dostęp do istotnych elementów działki, tj. terenów sportowych czy rekreacyjnych, wszystkim uczniom.

Przykład rozdzielania strefy komunikacyjnej od rekreacyjnej za pomocą nawierzchni o różnym zabarwieniu i strukturze
Rysunek 5. Przykład rozdzielania strefy komunikacyjnej od rekreacyjnej za pomocą nawierzchni o różnym zabarwieniu i strukturze [fot. Natalia Ratajczak- Szponik]

2.1.3. Do przestrzeni sportowych i rekreacyjnych doprowadzone są wolne od przeszkód (np. krawężników), utwardzone ścieżki, wykonane z nawierzchni umożliwiających poruszanie się osób na wózkach (nie są wskazane np. ażurowe płyty betonowe). Ścieżki są zadbane, nieporośnięte trawą, która może utrudniać dostęp do poszczególnych przestrzeni.

2.1.4. Dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy ścieżkami jest nie większa niż 2 cm. Szerokość zalecana dla wszystkich ścieżek jest zgodna z parametrami trasy wolnej od przeszkód, w tym przypadku 200 cm (dopuszczalne 180 cm).

2.2. Wyposażenie terenów sportowych i rekreacyjnych

2.2.1. Minimum 30% (nie mniej niż jedno) urządzeń na placu zabaw dla dzieci jest dostosowanych do potrzeb OzN narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach [patrz: rysunek 6].

2.2.2. Dostępne jest zarówno samo urządzenie, jak i nawierzchnia pod i wokół niego oraz trasa do niego prowadząca.

2.2.3. Przy montażu zestawów zabawowych elementy składające się na zestaw powinny zapewniać bezpieczeństwo i być w co najmniej 30% dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Przykład zewnętrznego placu zabaw dostosowanego dla dzieci z niepełnosprawnością.
Rysunek 6. Przykład zewnętrznego placu zabaw dostosowanego dla dzieci z niepełnosprawnością. SP2 w Opocznie [fot. Katarzyna Guratowska]