Podpisanie pierwszej umowy grantowej

Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji

31 sierpnia w Wieluniu podpisana została umowa grantowa rozpoczynająca proces dostosowania dwóch szkół do standardów dostępności zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły.

Grant wysokości 1 350 000 zł zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Wieluniu, które jako organ prowadzący szkoły przeznaczy te środki na dostosowanie szkół:

  • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu,
  • Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach

W imieniu Starostwa umowę podpisali starosta Marek Kieler oraz wicestarosta Krzysztof Dziuba, operatorów projektu reprezentował Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy Tomasz Jegier.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, realizującym program Dostępność Plus, w ramach którego zorganizowano konkurs grantowy Dostępna Szkoła.

Projekt Dostępna Szkoła realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wszystkich typów wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Jego główną osią jest opracowany Model Dostępnej Szkoły, który określa standardy w różnych obszarach. A drugim zadaniem jest jego przetestowanie w szkołach. Na ten cel zostało przeznaczone blisko 60 mln zł, które w formie grantów zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły.

Relacja z tego wydarzenia jest dostępna na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/DostepnaSzkola

Gmina Głogów stawia na dostępne szkoły
film wyświetlany podczas konferencji – wersja z napisami