Podsumowanie roku 2021 w projekcie Dostępna Szkoła

Podsumowanie roku 2021

Za nami kolejny rok realizacji projektu „Dostępna szkoła”. Trwająca pandemia przysporzyła nam wielu wyzwań, ale praca w projekcie szła pełną parą. Prowadziliśmy dwie tury rekrutacji dla organów prowadzących szkoły podstawowe – kontynuowaliśmy pierwszą ogłoszoną w 2020 r. i rozpoczęliśmy drugą. W drugiej edycji zgłosiło się do nas ponad 120 organów prowadzących. Większość z nich to jednostki samorządu terytorialnego, ale były także organizacje społeczne. Komisja oceniająca miała pełne ręce roboty przeprowadzając ocenę formalną, a następnie merytoryczną.

Mimo ogłaszanych co jakiś czas krótkich lockdownów nasz Partner Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa objechał kraj wzdłuż i wszerz, pokonując 20 037 km (połowa obwodu Ziemi!) i odwiedzając 123 szkoły podstawowe, aby przeprowadzić audyty dostępności. W tym trudnym czasie przygotowali ponad 120 raportów poaudytowych.

Były momenty, gdy infolinia (trzy skrzynki mailowe, cztery nr telefoniczne) rozpalała się do czerwoności. Zainteresowane organy oraz szkoły pisały i dzwoniły, chcąc dowiedzieć się szczegółów dot. udziału w projekcie, przygotowania wniosku rekrutacyjnego, harmonogramu rzeczowo-finansowego lub wyjaśnić jakieś zagadnienia zawarte w raporcie poaudytowym.

Były też pierwsze wymierne sukcesy! Podpisaliśmy z 13 organami prowadzącymi, z pierwszej tury rekrutacji, umowy o powierzenie grantu na kwotę ponad 16 700 000 złotych i liczymy, że z początkiem nowego roku zostaną podpisane kolejne.

Worek z pieniędzmi jest jeszcze prawie pełen, dlatego czeka nas intensywna praca w nadchodzącym roku. Zakończymy rekrutację i audyty w szkołach, podpiszemy umowy o grant z wnioskodawcami zakwalifikowanymi z II tury rekrutacji i będziemy czuwać i wspomagać naszych uczestników w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu jaki sobie wyznaczyliśmy – by szkoły stawały się dostępne.