O projekcie

Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym,  edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur i przetestowanie go w 60 szkołach w całej Polsce. Na ten cel przeznaczymy 40 mln zł, które zostaną przekazane w formie grantów.

Wsparciem będą objęte w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków, oraz podmioty, które uczestniczyły w monitoringu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

Uwaga !

Analogiczny projekt jest też realizowany przez partnerstwo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia Młodych Lubuszan i Politechniki Gdańskiej. Oba partnerstwa  wspólnie przygotowały Model Dostępnej Szkoły,  ale  osobno prowadzą testowanie MDS w ramach osobnych rekrutacji  wniosków  o grant.  Link do projektu RARR: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/