Webinaria projektu Dostępna Szkoła

W związku z zakończeniem cyklu webinariów poświęconych zagadnieniom zw. z rekrutacją do projektu „Dostępna szkoła” oraz realizacją grantów, poniżej udostępniamy linki, pod którymi można obejrzeć   zarejestrowane webinaria w podziale na dwie ścieżki tematyczne:

  1. Rekrutacja w projekcie „Dostępna szkoła”
  2. Model Dostępnej Szkoły – zagadnienia merytoryczne

Poniżej zamieszczamy również prezentacje dotyczące ww. tematyki: