Tag Archive for: Komunikat – II nabór

ilustracja do komunikatu - kartka papieru z tekstem

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie można składać od dnia 14.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRANTOBIORCÓW BIORĄCYCH JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE.

ilustracja do komunikatu - kartka papieru z tekstem

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie w Naborze IV można składać od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r.

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRANTOBIORCÓW BIORĄCYCH JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE.

ilustracja do komunikatu - kartka papieru z tekstem

Termin składania wniosków w III naborze o dodatkowe dofinansowanie został przedłużony do 10 maja do godz. 16.00.

III tura naboru o dodatkowe dofinansowanie

NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRANTOBIORCÓW BIORĄCYCH JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE.

ilustracja do komunikatu - kartka papieru z tekstem

Przesunięcie terminu II naboru wniosków o dodatkowe dofinansowanie na termin 9 lutego – 6 marca 2023 r.

Wydłużenie terminów oraz zwiększenie alokacji środków w bieżącym naborze

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać do dnia 13 stycznia 2023 r.

Zespół projektu „Dostępna Szkoła” ogłasza nabór wniosków na dodatkowe dofinansowanie do grantów na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły.

W związku z licznymi pytaniami o spełnienie obowiązku wynikającego z zapisu par 2 pkt.13 umowy o powierzenie grantu a dotyczącego informowania o grancie otrzymanym w ramach projektu „Dostępna szkoła” poniżej zamieszczamy przykładowe wzory informacji, które mogą być wykorzystane:

W związku ze zidentyfikowanymi przypadkami niejednolitego stosowania zasad prezentowania w Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych, a następnie rozliczania w Sprawozdaniach cząstkowych operacji związanych z dostawami sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Dostępna szkoła”, uprzejmie informujemy…

Organizowanie wyjść i innych zajęć integrujących uczniów może być wydatkiem ponoszonym w testowaniu standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”.

Organizowanie wyjść i innych zajęć integrujących uczniów może być wydatkiem ponoszonym w testowaniu standardów z obszaru Modelu Dostępnej Szkoły pn. „Opieka i wychowanie”.