Podpisanie pierwszej umowy grantowej

Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji

31 sierpnia w Wieluniu podpisana została umowa grantowa rozpoczynająca proces dostosowania dwóch szkół do standardów dostępności zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły. Grant wysokości 1 350 000 zł zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Wieluniu, które jako organ prowadzący szkoły przeznaczy te środki na dostosowanie szkół: W imieniu Starostwa umowę podpisali starosta Marek Kieler oraz wicestarosta Krzysztof […]