WEBINARIUM: Model Dostępnej Szkoły – zagadnienia merytoryczne

Zarys programu

Prowadząca: Joanna Piwowońska, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  1. Ogólne założenia
  2. Etapowanie Modelu
  3. Standardy obszaru architektonicznego
  4. Standardy obszaru technicznego
  5. Standardy obszaru społeczno-edukacyjnego
  6. Standardy obszaru organizacyjnego
  7. Jak przeprowadzić autodiagnozę
  8. Audyty dostępności