WEBINARIUM: Zasady sporządzania przez Grantobiorcę Haronogramu Rzeczowo-Finansowego

Prowadzący: Adam Palczewski

Webinarium odbyło się 15 października 2021 r.