Czy polskie szkoły są dostępne dla wszystkich? – artykuł LIBRUS

Wszyscy chcemy mieć równy dostęp do nauki. A edukacja włączająca ma nam w tym pomóc. To ona ma zapewnić wszystkim uczniom dobre warunki do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. To nasza wspólna misja, by cały czas się rozwijać i realizować wspólne cele. Jest to możliwe dzięki zwiększaniu i promowaniu dostępności. Model Dostępnej Szkoły pomaga osiągnąć […]

Spotkanie informacyjne prezentujące Model Dostępnej Szkoły

Zapraszamy na spotkanie informacyjne prezentujące Model Dostępnej Szkoły, podczas którego omówione zostaną także możliwości wsparcia dostępności ze środków Funduszy Europejskich. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji pod linkiem. INFORMACJE O SZKOLENIU Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostanie model dostępnej szkoły oraz możliwości wsparcia dostępności dla szkół ze środków Funduszy Europejskich.  […]