Model Dostępnej Szkoły (MDS)

Pobierz plik z Modelem

Publikacja udostępniana jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Oznacza to, iż utwór ten można publikować bądź rozpowszechniać w całości lub we fragmentach na dowolnym nośniku oraz tworzyć z niego zależne przy zachowaniu informacji o autorstwie. Treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licences/by/3.0/pl.