Standard dostępności cyfrowej i informacyjnej

Znajdź interesujący Cię temat

Zasady publikacji treści cyfrowych i przekazywania informacji, służące zapewnieniu OzN dostępu do przekazywanych treści i realizowanych działań (na równi z osobami pełnosprawnymi), regulowane zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1440 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 z późn. zm.), szerzej opisane w załączniku nr 2 do dokumentu „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”.