Trwają prace uzgodnieniowe nad ostatecznym kształtem Modelu Dostępnej Szkoły. Strat projektu już wkrótce.

Dziecko cieszące się na tle polany

Ostatnie poprawki, uzgodnienia, doprecyzowania. Cała dokumentacja projektu, szczegółowe kryteria, procedury i regulaminy czekają na ostateczną akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt Dostępna Szkoła startuje już niebawem.

Dokumentacja związana z projektem konsultowana była z wieloma partnerami, między innymi z Radą Dostępności, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. – Zaraz po jej ostatecznym zaakceptowaniu – będziemy mogli ogłosić start konkursu grantowego – mówi Agnieszka Luck, kierowniczka projektu z Fundacji Fundusz Współpracy.

O starcie projektu będziemy informować szeroko: planujemy uruchomić infolinię dla potencjalnych grantobiorców, cykl webinariów on-line, poprzez profil na facebooku, stronę internetową oraz w mediach. Zainteresowanie projektem jest duże, co podkreśla jedynie jak istotną kwestią jest poprawa dostępności w polskich szkołach.