Dostępność

Znajdź interesujący Cię temat

Możliwość samodzielnego korzystania z: infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

Pozwala ona w szczególności osobom z różnymi niepełnosprawnościami (w tym uczniom z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje m.in.:

  • dostępność szkoły w aspekcie transportowym, architektonicznym, dostosowania przestrzeni szkolnej dla wszystkich korzystających z niej osób (m.in. uczniów, rodziców i pracowników szkoły),
  • dostęp do form i narzędzi nauczania zgodnych z potrzebami wszystkich uczniów,
  • dostęp do specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli oraz specjalistów podnoszących kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej.