Kompetencja

Znajdź interesujący Cię temat

Szeroko rozumiana zdolność do podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z wykorzystaniem efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych), a także własnych doświadczeń. Kompetencji nie można utożsamiać z efektami uczenia się10.

  1. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna), https://efs.men.gov.pl/zintegrowanastrategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/, Dostęp: 18.09.2020 r