AKTUALNOŚCI PROJEKTU DOSTĘPNA SZKOŁA

Prezentujemy zaktualizowany harmonogram audytów dostępności szkół w okresie sierpień-wrzesień 2021.

aktualizacja 11.08.2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW WSTĘPNYCH