Podsumowanie roku 2021 w projekcie Dostępna Szkoła

Podsumowanie roku 2021

Za nami kolejny rok realizacji projektu „Dostępna szkoła”. Trwająca pandemia przysporzyła nam wielu wyzwań, ale praca w projekcie szła pełną parą. Prowadziliśmy dwie tury rekrutacji dla organów prowadzących szkoły podstawowe – kontynuowaliśmy pierwszą ogłoszoną w 2020 r. i rozpoczęliśmy drugą. W drugiej edycji zgłosiło się do nas ponad 120 organów prowadzących. Większość z nich to […]

Podpisanie pierwszej umowy grantowej

Zdjęcie przedstawiające uczestników konferencji

31 sierpnia w Wieluniu podpisana została umowa grantowa rozpoczynająca proces dostosowania dwóch szkół do standardów dostępności zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły. Grant wysokości 1 350 000 zł zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Wieluniu, które jako organ prowadzący szkoły przeznaczy te środki na dostosowanie szkół: W imieniu Starostwa umowę podpisali starosta Marek Kieler oraz wicestarosta Krzysztof […]

Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt „Dostępna Szkoła”

Infografika zachęcająca do udziału w konferencji

Czym jest dostępność i po co nam dostępne szkoły? Czy polska szkoła może być szkołą dostępną? Miejscem, w którym każde dziecko będzie mogło rozwinąć swój potencjał, niezależnie od ograniczeń wynikających z niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb? 1 października, po kilku miesiącach prac, możemy oficjalnie zaprosić Państwa do projektu Dostępna Szkoła, którego celem jest likwidacja barier w […]

Trwają prace uzgodnieniowe nad ostatecznym kształtem Modelu Dostępnej Szkoły. Strat projektu już wkrótce.

Dziecko cieszące się na tle polany

Ostatnie poprawki, uzgodnienia, doprecyzowania. Cała dokumentacja projektu, szczegółowe kryteria, procedury i regulaminy czekają na ostateczną akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt Dostępna Szkoła startuje już niebawem. Dokumentacja związana z projektem konsultowana była z wieloma partnerami, między innymi z Radą Dostępności, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. – Zaraz po jej ostatecznym zaakceptowaniu […]