Tag Archive for: Model Dostępnej Szkoły

Harmonogram wizyt monitorujących w okresie wrzesień-listopad 2023.

Aktualizacja: 10.08.2023 r.

Aktualizacja: 23.05.2023 r.

Aktualizacja 16.05.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że nabór III wniosków o dodatkowe dofinansowanie  zostanie uruchomiony w terminie późniejszym.  Za opóźnienie przepraszamy. 

W II naborze wniosków na dodatkowe dofinansowanie złożono 9 wniosków na kwotę: 1 633 604,80 PLN.

Aktualizacja 30.03.2023 r.

WIZYTY MONITORINGOWE – OBSZAR ARCHITEKTONICZNY I TECHNICZNY

STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2023

Harmonogram wizyt monitorujących ogólnych w projekcie Dostępna szkoła w okresie od marca do czerwca 2023